ACE’İN ESNEKLİK VE ŞARTLARA UYUM SAĞLAYARAK ÇALIŞMA ANLAYIŞI, ETİK DEĞERLERİ VE GÜVENİRLİĞİ KORUYARAK BAŞLAR. BU ANLAYIŞLA KOŞULLAR İÇİN EN İDEAL ÇÖZÜMÜ, EN UYGUN MALİYETLERLE ÜRETİRİZ.

Footer İmage

1992 yılında kurulan ACE, tedarik zinciri yönetiminde dış kaynak sağlanması konusunda uzmanlaşmış Türkiye’deki ilk şirkettir. ACE her zaman, müşterilerinin pazar payını büyütmek için üstüne düşeni yerine getirmeye çalışır.

İş yaklaşımımız, her vakada en uygun çözümü üretebilmek için hizmetlerimizi esnek ve şartlara uyum sağlayacak biçimde tasarlamaktır; bu sayede hizmet kalitemizi artırırken müşterilerimizin de masrafları kısmasına yardımcı oluyoruz. Nihai olarak tedarikçi, tüccar, finansör ve son kullanıcılar arasında en güvenli köprüyü kurma vizyonuyla hareket ediyoruz.

ACE küresel metal hammadde piyasalarındaki tedarikçi ve alıcılara hizmet sunan lider kuruluşlardan biridir. Tedarikçilerle uzun süreli işbirlikleri kurarak, müşterilerimiz için daha tutarlı tedarik zincirleri oluşturmaya odaklanırız. Başlıca müşterilerimiz Londra Metal Borsası (LME) evsafındaki ürünlerin alım-satımını yapan tüccarlardır.

 

Adaptice