REACH

REACH

ACE, bütün çalışanları, iş ortakları ve ziyaretçileri için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlar; bu amaçla tehlike, risk ve hatalı uygulamaları saptayarak uygun biçimde ortadan kaldırır veya azaltır.

REACH ve CICR (Türkiye’nin kimyasalların envanteri ve kontrolü hakkındaki yasal mevzuatı) mevzuatını bütün tedarik zinciri sürecinde titizlikle uygular.

Bir AB mevzuatı olan REACH, kimyevi maddelerin yapısal özelliklerini daha iyi ve önceden tanımlayarak, insan sağlığı ve çevrenin korunmasını iyileştirmeyi amaçlar. REACH mevzuatının geliştirilme ve uyarlanma sebebi, bütün dünyada çok sayıda ve büyük miktarda kimyevi maddenin üretilmesi ve satışa sunulması; ve bu maddelerin çevre ve insan sağlığı için içerdiği tehlikeler hakkında yeterli bilgi olmamasıdır.

Adaptice