RİSK YÖNETİMİ

RİSK YÖNETİMİ

res

Sosyal sorumluluğu iş modelimize entegre etmek bizim için önemli bir hedef. Faaliyetlerimizin çevre, tüketiciler, topluluklar, paydaşlarımız ve toplumun bütün üyelerini nasıl etkilediğini titizlikle gözlemliyoruz, ve toplumsal büyüme ve gelişimi teşvik ederek kamu yararını etkin bir şekilde geliştirmeye çabalıyoruz.

Yukarıdaki hedeflere ulaşmak için, toplumsal ve çevresel yönleri de dahil olmak üzere bütün sorumluluk alanlarını kapsayan Kalite Yönetim Standartlarını bünyemize uyarlayarak yeni bir Entegre Yönetim Sistemini uygulamaya sokuyoruz. Şu ana kadar ISO 9001 (kalite) belgesini almış bulunuyoruz; ISO 14001 (çevre) ve OHSAS 18001 (işçi sağlığı ve güvenliği) belgelerini de faaliyette olan bütün işletmelerimiz için almak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Formal HSEC eğitimlerimiz yanında, farkındalık geliştirme ve etkin gözlemleme çalışmalarımız ACE bünyesinde sürmektedir.

Operasyonel Risk Yönetimi: Risk ve yerel faktörleri önceden anlamak, riskleri ve kazaları azaltmak için büyük önem taşımaktadır. Yöneticilerimizin dinamik yaklaşımı ve deneyimi etkin risk yönetimindeki başarımızın temel taşıdır.

Adaptice