SOSYAL SORUMLULUK

SOSYAL SORUMLULUK

ACE olarak faaliyetlerimizin küresel boyutta ve toplumların pek çok katmanını etkileyen ölçekte olması, bizi kurumsal sosyal sorumluluk alanında çok daha kararlı, bilinçli ve titiz davranmaya yöneltmekte.

Bugün pek çok ülkede kurumsal sosyal sorumluluk, yönetimler tarafından zorunlu uygulamalarla iş dünyasının ayrılmaz bir parçası haline getirilmiştir. ACE, bu alandaki standart uygulamaların ötesine geçerek, proaktif bir yaklaşımla geleceğe dönük sorumluluk stratejileri geliştirmek için çalışmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluğun yöneldiği muhataplar kadar, projeleri başlatan, doğru ve kararlı olarak uygulayan kuruma da önemli katkıları olduğu bilinciyle, uzun vadeli ve doğru tasarlanmış projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz.
Uzun vadede doğa ve çevre, çalışanlarımız, sosyal topluluklar, paydaşlarımız ve dünya toplumu için attığımız her olumlu adımın, bu dünyanın bir parçası olan ACE’nin de ömrünü, iş kalitesini ve kârlılığını artıracağını bilerek adım atıyoruz.

Proje web sitesi;
https://www.aceartoftrade.com/

Adaptice