STRATEJİ

STRATEJİ

st

ACE’de hedefimiz küresel ölçekte sağlıklı büyümemizi sürdürürken rekabetçi yanımız, hızımız ve verimliliğimizi de korumaktır. Bu nedenle büyüme stratejisi bizim için web sitemizde veya broşürlerimizdeki bir kaç iddialı lafın çok ötesindedir; bizzat işimizin kalbini oluşturur.

Stratejik yaklaşımımızın görevi, büyüme çabamızı müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve topluma karşı olan sorumluluğumuzla uyumlu kılmaktır. Biz inanıyoruz ki, doğa ve çevreyi gözeterek büyümek, riskleri minimize ederken maliyetleri düşürmek, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza şeffaflık sağlarken kârlılığımızı artırmak doğru stratejik yaklaşımla mümkündür.
Strateji, kısa dönemdeki başarılarımızdan uzun vadeli iş ortaklıkları oluşturmak, halihazırdaki gerçekliklerimizi göz önüne alarak iş hedeflerimizi belirlemek için temel aracımız ve en güvenilir rehberimizdir.

STRATEJİMİZİN TEMEL DEĞERLERİ

İlişkiler
İş performansımızı ölçmek için öncelikle müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla olan ilişkilerimize bakarız. ACE olarak şeffaflığın temel prensip sayıldığı uzun soluklu ilişkiler kurmak için çalışırız.

Düşük maliyet
İş odağımızda her zaman; güvenlik, hizmet ve hızdan ödün vermeden müşterilerimiz için en değerli hizmeti üretmek vardır. Tedarik zinciri operasyonlarımızın, her adımda en rekabetçi maliyetle gerekleşmesini gözetiriz.

Çeşitlendirme
Büyüme stratejimizin temel amaçlarından biri , belirsizlik ve riski en aza indirmek üzere çeşitlendirilmiş bir ürün portföyü oluşturmaktır. Çeşitlilik sadece tek ürün veya pazara olan bağımlılığımızı azaltırken, gelir kaynaklarımızı da yayarak çoğaltır.

Müşteri Odaklılık
Müşterilerimizi anlamak için diğer tedarikçilerden ve hizmet sağlayıcılardan daha çok çalışmaya önem veririz. Bu sayede hizmet verdiğimiz kurumlar için herhangi bir tedarikçi veya hizmet sağlayıcı olmanın ötesinde, işlerinin vazgeçilmez bir parçası olmayı başarırız.

Esneklik ve Uyumluluk
Hız ve verimlilik her zaman önemli terimler olmuştur; zaman içinde teknoloji bize yeni araçlar sağladıkça önemleri daha da artmıştır. ACE olarak rekabete göre her zaman daha yenilikçi ve uyumlu olma iddiamızı sürdürdük, bu sayede müşterilerimize daha iyi maliyetler ve hız sunacak esnek çözümler üretmeye çalıştık. Bu sözümüz her zaman etik anlayışımız ve değerlerimiz çerçevesinde gerçekleşir; yani asla kuralları esnetmeyiz ama değişen koşullara ve olanaklara biz uyum sağlarız.

Adaptice